Meer dan 200 kinderen bijeen in een vacantieoord onzer stichting, vormden op het strand te Westkapelle het op deze foto afgebeelde LEVEND MOZAÏEK
Meer dan 200 kinderen bijeen in een vacantieoord onzer stichting, vormden op het strand te Westkapelle het op deze foto afgebeelde LEVEND MOZAÏEK

Door middel daarvan willen ze U, mede namens duizenden andere oorlogsweesjes en honderden lichamelijk door de oorlog getroffen kinderen harteklijk bedanken voor Uw daadwerkelijke steun, waardoor het mogelijk is, dat ze iedere zomer opnieuw intens genieten van sport, spel en gezonde ontspanning. Onze bestuur is U dan ook ten zeerste erkentelijk voor Uw bijdrage voor kinderen over wier hoofd in zo sterke mate de rampspoed van de oorlog ging.

Loesje van de Johanna Stichting
Loesje van de Johanna Stichting
Loesje van de Johanna Stichting
Geeft U zich ook op als donateur? Ja? Doe het nu!