Husky the Muskie - Worlds Largest Fish - located at McLeod's Park in the famous Lake-of-the-Woods area
Husky the Muskie - Worlds Largest Fish - located at McLeod's Park in the famous Lake-of-the-Woods area
Paul Bunyan and Babe - his Blue Ox
Paul Bunyan and Babe - his Blue Ox

“These huge figures of steel and concrete built on the shore of Lake Bemidji are emblamatical of the days of the early lumberjack who originated lumbercamp whoppers of Paul and Babe that have been handed down for generations. These stories, never heard outside the haunts of the lumberjack until recent years, are declared by some literary authorities to be ‘the only true American myth'”

The University of Maine - Fighting Black Bear
The University of Maine - Fighting Black Bear
Ottawa, Canada - R.C.M.P. in front of Parliament Buildings
Ottawa, Canada - R.C.M.P. in front of Parliament Buildings

[collection Politiek Online]

A membr of the famous Royal Canadian Mounted Police set against a majestic mountain background
A member of the famous Royal Canadian Mounted Police set against a majestic mountain background

[collection MV]

Members of the R.C.M.P. with their world famous dogs trained for police work.
Members of the R.C.M.P. with their world famous dogs trained for police work. The Force originated as the Northwest Mounted Police in 1873 and it was their vigilance that enabled the Canadian West to pass through its pioneering stage without the lawlessness usually incident to frontier life.

[collection Bitman]

Meer dan 200 kinderen bijeen in een vacantieoord onzer stichting, vormden op het strand te Westkapelle het op deze foto afgebeelde LEVEND MOZAÏEK
Meer dan 200 kinderen bijeen in een vacantieoord onzer stichting, vormden op het strand te Westkapelle het op deze foto afgebeelde LEVEND MOZAÏEK

Door middel daarvan willen ze U, mede namens duizenden andere oorlogsweesjes en honderden lichamelijk door de oorlog getroffen kinderen harteklijk bedanken voor Uw daadwerkelijke steun, waardoor het mogelijk is, dat ze iedere zomer opnieuw intens genieten van sport, spel en gezonde ontspanning. Onze bestuur is U dan ook ten zeerste erkentelijk voor Uw bijdrage voor kinderen over wier hoofd in zo sterke mate de rampspoed van de oorlog ging.

Loesje van de Johanna Stichting
Loesje van de Johanna Stichting
Loesje van de Johanna Stichting
Geeft U zich ook op als donateur? Ja? Doe het nu!
's Wereld grootste ei, Barneveld
's Wereld grootste ei, Barneveld "Het Ei" Meeneem-service Rijksweg Amersfoort-Apeldoorn

[Largest egg in the world, Barneveld, The Netherlands]

World's largest lemons (Ponderosa)
World's largest lemons (Ponderosa) This Ponderosa Lemon Tree is located at Winter Haven, Florida, and is grown by Marshall E. Schoenthaler, grower and shipper of Florida's choicest fruit. The lemons mature as large as three pounds and can be use for the same purpose as any ordinary lemon, the taste and texture being identical.
Reno, Nevada - Famous Reno Arch
Reno, Nevada - Famous Reno Arch