My father found me a nice set of Geographische Liebes-Räthsel, published, according to the undivided backsides of the postcards, sometime before 1905.

geo-liebes-rathsel-4

Geographishe Liebes-Räthsel
I. Serie aus Heinrich Heine’s Buch der Lieder

Wenn Ich In Deine Augen Seh
So Schwindet All Mein Leid Und Weh
Doch Wen Ich Küsse Deinen Mund
So Werd Ich Ganz Und Gar Gesund
Wenn Ich Mich Lehn An Deine Brust
Kommts Über Mich Wie Himmelslust

Doch Wenn Du Sprichts Ich Liebe Dich
So Muss Ich Weinen Bitterlich

(Die Worte sind in vorstehender Farbenreihenfolge von oben nach unten zu lezen)

geo-liebes-rathsel-3

geo-liebes-rathsel-5

The postcards came in a nice envelope:

Geographische Liebes-Räthsel

So, how did those Victorians spend their pre-Netflix evenings?

Jacko
Jacko the Performing and Talking Fish | British Library

 

Broekman's circus and great monkey theatre | British Library
Broekman’s circus and great monkey theatre | British Library

 

Carlo Gatti
Carlo Gatti Every Evening With Best Talent | British Library

 

Mr. Jacoby
Mr. Jacoby, Presidigitateur and Master of Magic | British Library

 

An immense model  of the battle of Waterloo
An immense model of the battle of Waterloo | British Library

 

Mr. Harry Phillips
Mr. Harry Phillips’ Living Mythological Mermaid | British Library
gavrilo_princip_assassinated_archduke_franz_ferdinand-465127
Gavrilo Princip arrested after assasination Archduke Franz Ferdinand – June 28 1914

The June 28, 1914 assasination of Franz Ferdinand started World War One. A war in which brave little Serbia sparked loads of sympathy in London.

June 28, 1916 - champion of Habsburg empire minorities R.W. Seton-Watson organises Kossovo Day in London
June 28, 1916 – champion of Habsburg minorities R.W. Seton-Watson organises Kossovo Day in London

Allied support led to the dismantling of the Habsburg Empire and the formation of the Kingdom of Yugoslavia. The new kingdom got its first constitution signed on June 28, 1921.

The mother of all June 28’s was, of course, the mentioned battle on Kosovo Polje, in which the Serbs where decimated by the Ottomans – all in quite a heroic way. And the Ottoman Sultan was killed as well.

kosovopolje1389
On June 28 – at least, approximately, to modern day calendar – 1389, the ‘Serb-defining’ battle was fought on Kosovo Polje.

On the exact spot, on June 28 1987, Milosevic started playing the nationalist card.

June 28, 1989 - Milosevic assures his Serb brethren nobody will beat them ever again.
June 28, 1987 – Milosevic assures his Serb brethren nobody will beat them ever again.

And from there, it was not a huge step to ethnic cleansing. A very nasty war later, Milosevic was brought to justice on June 28, 2001.

Milosevic arriving in The Hague after being  extradited from Belgrade a day earlier, on june 28, 2001
Milosevic arriving in The Hague after being extradited from Belgrade a day earlier, on june 28, 2001

Images from:

www.express.co.uk

www.gutenberg.org

 

thoreau_quote

Twee jaar woonde Thoreau in het bos, en in het in 1854 gepubliceerde Walden, or life in the woods deed hij daar verslag van. De door hem voor 28 dollar en 12,5 cent  gebouwde hut – een bedrag, stelt hij, dat net toereikend zou zijn voor een jaartje huur, mensen zouden het zich zo veel makkelijker kunnen maken – bestond in ieder geval rond 1908 niet meer, getuige onderstaande foto.

location_thoreaus_cabin_1908_LOC
Site of Thoreau’s hut Lake Walden, Concord, Mass. foto LOC

Een stapel stenen die een paar decennia later ook figureert op deze fraai ingekleurde ansicht.

cabin_spot_postcard
Ansicht verkrijgbaar op eBay.

Een stacaravan in het bos parkeren, daar hoefde de beter gesitueerde Amerikaan eind jaren dertig van de vorige eeuw de huur niet meer voor op te zeggen. En welk bos was meer geschikt dan dat aan Walden Pond?

trailerpark_walden
1937, foto van Library of Congress
trailerpark_walden2
Trailer park Walden Breezes, foto uit de Boston Globe

In Nederland stichtte Frederik van Eeden eind 19e eeuw een kolonie op de Bussumse heide, die hij – naar Thoreau – Walden noemde.

Van Eeden voor zijn hut, Foto Nationaal Archief (gahetna, ik kan 't niet uit m'n ... krijgen)
Van Eeden voor zijn hut, Foto Nationaal Archief (gahetna noemen ze zichzelf, kan er niks aan doen)

Nescio, zelf niet verder dan de wachtlijst van Van Eedens kolonie gekomen, laat Koekebakker vertellen hoe ze “op een Zondag er heen waren geloopen, vier uur gaans, toen liep daar een heer, in een boerenkiel, met dure gele schoenen, kolombijntjes te eten uit een papieren zak, blootshoofds, in innige aanraking met de natuur, zooals dat toen genoemd werd, en z’n baard vol kruimels”.

Hans Valkhoff schreef trouwens een artikel over Nescio, Thoreau en Van Eeden.

Het sociale experiment van Van Eeden bleek toch niet helemaal te werken, en Walden werd in 1907 opgeheven.

Vlakbij het Walden van Van Eeden, aan de overzijde van de Franse Kampweg, ligt al meer dan 80 jaar seizoenkampeerterrein De Fransche Kamp. Aangekocht door de gemeente Amsterdam om minvermogende hoofdstedelingen in ‘innige aanraking met de natuur’ te brengen, is de camping nu nog steeds een toevluchtsoord voor ‘neo-ruralen’. Hoewel midden in de Randstad, heeft je telefoon er zo goed als geen bereik, zodat er weinig meer te doen is dan een boek lezen. Thoreau, bijvoorbeeld.

Neorurale hut in het bos - de Fransche Kamp
Neorurale hut in het bos – de Fransche Kamp

Als je goed zoekt, vind je soms onbedoelde poëzie in teksten. Het is een kwestie van lang genoeg doorgaan met schrappen, tot uiteindelijk de – waarschijnlijke – essentie van de pagina bloot komt te liggen. Hieronder drie aldus ontcijferde pagina’s uit Het Noorden, de jongste zee- en landreizen door Scandinavië, IJsland en Siberië, aan het volk verhaald door J. B. Rietstap.

zweden_bossen

Zweden
Bosschen van allerlei aard
Houten versregels eronder
De helderheid van eene hevige woeling
Onder eene zware onweerswolk
Bosschen van eene schitterend blauwe kleur

In deze regels zien wij J.B. Rietstap als romantisch dichter, die de natuur gebruikt om zijn onstuimige zieleroerselen te beschrijven. Daarbij erkent hij ruiterlijk zijn dichtwerk van enigszins bedenkelijk niveau te vinden: als ‘houten versregels’ plaatst hij het tegenover de ‘Bosschen van eene schitterend blauwe kleur’.

Vergelijk de lyriek van bovenstaand werk eens met de droogkomische spitsvondigheid waarmee hij Zweden hieronder samenvat:

zweden_muggen

Zweden II
Wij riepen zoo luid als wij konden
Door zwermen muggen gefolterd

In de volgende regels komt J.B. Rietstap weer meer naar voren als een cynisch maatschappijcriticus, die de hypocrisie in de zogenaamd gastvrije samenleving aan de kaak stelt.

handelenzedendeslands

Handel en zeden des lands
Dronkenschap, misdaad,
Diefstal, schaamte,
Uitstooting, zwarigheid,
Onverschilligheid, afkeer, godsdienst

Volgens ‘t gastvrij volksgebruik
Laat men gaarne
Den vreemdeling daar deel aan nemen

Naschrift: inmiddels heeft mij het verwijt bereikt, dat ik het werk van J.B. Rietstap dusdanig uit verband trek, dat ik hem woorden in de mond leg die de zijne niet zijn. Hoewel ik strikt genomen niets aan de volgorde heb gewijzigd, en enkel hier en daar een paar woorden heb geschrapt, wil ik hier toch graag zeggen dat dit alles natuurlijk niet meer dan mijn interpretatie is.

Posted in art.

De British Library heeft onlangs meer dan een miljoen illustraties uit 17e-, 18e- en 19e-eeuwse boeken aan Flickr Commons toegevoegd. De illustraties zijn in een geautomatiseerd proces uit scans van boekpagina’s geplukt.

alpine_summit_smaller
Gemaakt met door de British Library op Flickr geplaatste illustraties.

Hoewel van elke illustratie bekend is uit welk boek die afkomstig is, zijn de afbeeldingen niet bekeken, laat staan beschreven. Van de robotachtige figuurtjes die ons van achter de bergen naderen weten we dus dat ze van pagina 56 van “The Indian Alps and how we crossed them, being a narrative of two years’ residence in the Eastern Himalaya and two months’ tour into the interior” afkomstig zijn, maar waar zo’n ding voor dient blijft onduidelijk.

Zoeken is dan ook een lastig proces. Als de zoekterm niet toevallig in de titel van het boek voorkomt, vergeet het dan maar. Op jaar zoeken, 1859 bijvoorbeeld, is mogelijk, maar niet bepaald fijnmazig. Zoeken wordt dus eerder een soort struinen, graven in een doos vol uitgeknipte plaatjes van de rommelmarkt. Wat ook z’n charme heeft.

Lees ook deze blog van de British Library over het project.

Het heuglijke nieuws van de dag is natuurlijk de lancering van het Open Content Program van het J. Paul Getty Museum. In eerste instantie gaat het om 4600 hoge resolutie afbeeldingen van schilderijen, tekeningen, manuscripten, etc. Anders dan bij ons eigen verder best terecht bejubelde Rijksmuseum zijn de afbeeldingen echt open, en mogen dus zelfs commercieel gebruikt worden [*].

potter_getty

potter_getty_highres_detail

Paulus Potter’s The “Piebald” Horse – eat that, Stubbs – in zijn geheel en detail (klik op de detailafbeelding om precies te zien in welke resolutie je de afbeeldingen download). Hieronder Turners Van Tromp, going about to please his Masters, Ships a Sea, getting a Good Wetting.

turner_Getty

turner_Getty_highres_detail

Getting a Good Wetting, indeed.

[*] Naar aanleiding van dit bericht wees een kenner me er op dat de afbeeldingen bij het Rijksmuseum wel degelijk helemaal open zijn, zie de omschrijving van de dataset op opencultuurdata.nl door het Rijksmuseum zelf. Omdat de pagina beeld aanvragen op de site van het museum weer stelt dat voor commercieel gebruik gewoon betaald moet worden, besloot ik het Rijks om opheldering te mailen. Het antwoord:

“Het Rijksmuseum stelt beeldmateriaal vrij ter beschikking voor gebruik binnen het privédomein. Voor professioneel en commercieel gebruik kan beeldmateriaal aangevraagd worden via ons bestelformulier. Hieraan zijn kosten verbonden. Het artikel waar je naar verwijst op opencultuurdata.nl gaat over de Open Data set van het Rijksmuseum. Dit is een aparte dataset voor app programmeurs met metadata waar ook beeldmateriaal een onderdeel van is.”

Helemaal duidelijk is het me nog steeds niet: als ik het goed begrijp zijn de afbeeldingen bij de open dataset van 111.000 objecten wel vrij, en de rest niet. Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat je voor dezelfde afbeelding niet betaalt als je ‘m via de API binnenhaalt, en wel als je ‘m via het bestelformulier bestelt. Maar misschien moet ik gewoon eens de proef op de som nemen.

Naschrift 6 november 2013

Inmiddels lijkt het Rijksmuseum ook intern op één beleid te zijn uitgekomen. Kreeg je een week geleden bij het downloaden van een afbeelding nog de melding dat je het werk niet commercieel mocht gebruiken, nu is dat voorbehoud geweken. Ook de pagina beeld aanvragen is aangepast. Hulde dus, en met terugwerkende kracht mogen we best stellen dat ons eigen Rijksmuseum eerder open ging dan het Getty!

blossfeldt

Deze Blossfeldt is één van de bijna anderhalf miljoen afbeeldingen uit de Deutsche Fotothek, een project van de met het fraaie acroniem SLUB getooide Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Naast fotografencollecties bevat de sammlung veel thematisch geordend beeldmateriaal (Verkehr, Möbeldesign, Modefotos 20er und 30er Jahre, DDR-Kunst, usw.). Uit het thema Gewässerkarten deze kaart van Dresden met de overstromingen van 1845.

dresden_deutschefotothek

Techniekliefhebbers komen er ruimschoots aan hun trekken, met bijvoorbeeld deze prospekt van de Kombinat VEB Fahrzeugelektrik Ruhla:

lamp_deutschefotothek

ludwig

Ludwig II van Beieren, wie kent hem niet. Märchenkönig, the Swan King. Verkoos Wagner boven staatshuishouding en liet Neuschwanstein bouwen, het kasteel dat Disney aan het hare hielp. Dat Visconti zijn leven verfilmde met ook hier Romy Schneider als Sissi heeft zijn cultstatus vast goed gedaan.

ludwig_visconti

Dat wij, in Beieren, Neuschwanstein zouden bezoeken stond vast.

neuschwanstein

Helaas bleken wij niet de enigen die dat van plan waren. De rijen voor zowel de tickets als het busje naar boven waren zo lang dat we beneden zijn gebleven. En daar onze eerste currywurst aten.

currywurst

Die currywurst bleek dus het hoogtepunt van de dag. Literair verantwoord, ook.

 

Pinksteren is alweer voorbij, maar de meikevers liggen nog vers in het geheugen (en waarschijnlijk ook nog steeds bij tientallen op de vloer van het toiletgebouwtje op de camping).

In Duitsland blijkt de meikever een heus voorjaarssymbool te zijn geweest, getuige de vele ansichten die in ‘t verleden met het insect getooid werden.

frohlige_pingsten
Fröhliche Pfingsten
Frohe Pfingsten!
Frohe Pfingsten!